Veelgestelde vragen

FAQ


Als er vooraf aan de uitvoering wordt geëist dat er gewerkt moet worden met een WPS of een WPQR dan zie je dit in deze documenten en bij het TIG-lassen ook… Lees meer »
In de EN 1090-2 staat voor de staalbouwsector gespecificeerd wanneer de standaard lasmethodekwalificatie gebruikt mag worden. In de EN-ISO 156xx serie… Lees meer »
Als er geen bijzondere eisen worden gesteld door wetgeving, opdrachtgever of door aanvullende corrosie-eisen uit een toepassingsnorm zou u de… Lees meer »
Op zich is dit niet zo’n heel groot probleem, het zal regelmatig worden toegepast. Maar voor een exact antwoord het volgende. Dit hangt af van de manier… Lees meer »
De EWCP is een Lastechnische opleiding voor mensen die in de staalbouw een functie als Lascoördinator hebben. Meer informatie:… Lees meer »
Voor het lassen van ongelegeerd staal kan CO2 gebruikt worden. Waarschijnlijk is dit goedkoper dan een menggas. Dit kun je het best navragen bij een… Lees meer »
Uit bijlage B uit NEN-EN-ISO 2553:2014 blijkt dat er verschil gemaakt wordt in verbindingstype (joint) en lastype (weld). Voor de K blijkt dan het voor de… Lees meer »
Het is gebruikelijk om a of z voor de maat te vermelden. In de norm wordt dit beschreven in paragraaf 5.5.1. In Tabel 5, nummer 2.1 wordt dit als opmerking… Lees meer »
Het inademen van las- en snijrook is niet gezond. Om te beoordelen of je per dag te veel rook inademt is er een wettelijke grenswaarde voor lasrook, dit is… Lees meer »
De norm EN-ISO 2553:2019 biedt in tabel 3 in item no. 7 wel een mogelijkheid voor een backing-aanduiding als aanvullend symbool. Deze is meer bedoeld voor… Lees meer »
Er is geen norm waarin dit allemaal is vastgelegd. Er is wel een arbo-wet waarin verplichtingen zijn opgenomen. Deze moeten vertaald worden naar… Lees meer »
Het NIL heeft geen opleiding in het platina lassen. De reguliere lasopleiders doen dit waarschijnlijk ook niet. Gezien het zeldzaam voorkomende karakter… Lees meer »
Of een elektrode zowel op de plus (DC + of DC pos.) als op de min (DC - of DC neg.) gelast kan worden hangt van de elektrode af. Soms ook met wisselstroom… Lees meer »
Ja, in de volgende normen wordt het e.e.a. vermeld. NEN-EN-ISO 9692 “Types of joint preparation” Part 1: Voor BMBE, MAG/MAG, TIG, autogeen en EB… Lees meer »
In voorlichtingsblad VM 124, hoofdstuk 2.2.3 zijn voorbeelden van synergische lijnen opgenomen. Het blad is te downloaden volgens de volgende link:… Lees meer »
In de brochure ‘Lasrook hou het buiten je lijf’ staat op pagina 8 een antwoord op je vraag. Bij het lassen aan thermisch verzinkt materiaal, waarbij de… Lees meer »
Thermal gouging. Las- en aanverwante processen hebben een referentienummer. Dit is vastgelegd in NEN-EN-ISO 4063, zie: https://www.nil.nl/procesnummers/… Lees meer »
Dit is niet zo'n gangbare aanduiding. Hier zal waarschijnlijk een hoeklas mee bedoeld worden. Een hoeklas heeft een keeldoorsnede, in het Engels ook wel… Lees meer »

Neem contact op met onze specialisten