Onderwerp

Technische Commissie 1-A (TC 1-A) Hoogtemperatuursolderen

Taak:

De taak van de technische commissie omvat het onderhouden van kennis en expertise op het vakgebied van hoogtemperatuur vacuümsolderen.

Doel:

De commissie bestaat een leden vanuit verschillende instituten en bedrijven die actief acteren op het vakgebied van hoogtemperatuur vacuümsolderen. Binnen deze groep wordt informatie op een vooral informele manier gedeeld.

Uitvoering:

De technische commissie stelt hiervoor zijn expertise beschikbaar:

  • in de vorm van onderzoeksrapporten op NIL-Conneqt,
  • in het onderhouden van nauwe banden met andere verenigingen die zich toeleggen op aan hoogtemperatuur vacuümsolderen gerelateerde onderwerpen en expertises.
  • via het beantwoorden van vragen en advisering op genoemd vakgebied.
  • middels Incidenteel publiceren in vakblad LASTECHNIEK en presentatie op bijeenkomsten en symposia.

Incidenteel kunnen binnen de TC onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in onderling overleg. Hiervoor wordt aan deelnemers gedurende de loop van het project een financiële bijdrage en een bijdrage in natura (doen van experimenten) gevraagd. De resultaten van het onderzoek staan ter beschikking aan de deelnemers met een 5 jarig embargo op publicatie zonder unanieme toestemming van de deelnemers.

Randvoorwaarden:

De Technische commissie gaat hierbij uit van geldende wet- en regelgeving en stelt zelf geen eisen of richtlijnen op.

Contactpersonen:

Voorzitter – Henkjan Buursen

Secretaris – Erik Schuring


Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium