Uitvoering

Onvolkomenheden en acceptatiecriteria


Free
Free
Lasonvolkomenheden - Bindingsfouten
Free
Lasonvolkomenheden - Poreusheid
Free
Lasonvolkomenheden - Slakinsluitingen
Free
Free
Lasonvolkomenheden - Lamellaire breuk
Free
Lasonvolkomenheden - Reheat-cracking
Free
Lasonvolkomenheden - Stolscheuren
Free
Free
Geometrische afwijkingen - deel 1
Free
Geometrische afwijkingen - deel 2
Premium
Herkennen en classificeren van lasonvolkomenheden: NEN-EN-ISO 6520-1: smeltlassen - deel 1 scheuren
Deel 1 van Lasonvolkomenheden toegelicht: Scheuren, indeling, herkennen en voorkomen van scheuren