Onderwerp

Uitvoering

Uitvoering

Tijdens de uitvoering van het lassen komen zaken naar voren zoals het ontstaan van spanning en vervorming door krimp. De werkplaatsinrichting moet afgestemd worden op de aard van de constructies die vervaardigd worden. Hierbij moet er oog zijn voor de laseconomie. Eenmaal vervaardigde lassen zullen veelal door niet-destructief onderzoek (NDO) worden onderzocht. Zijn de afwijkingen groter dan toegestaan dan zullen reparaties een feit zijn. Dit zijn allemaal zaken die in het onderwerp Uitvoering van NIL Conneqt belicht worden.


Free
Verslag van het BIL | NIL Lassymposium 2021
Ontdek interessante lastechnische ontwikkelingen!
Premium
Herkennen en classificeren van lasonvolkomenheden: NEN-EN-ISO 6520-1: smeltlassen - deel 1 scheuren
Deel 1 van Lasonvolkomenheden toegelicht: Scheuren, indeling, herkennen en voorkomen van scheuren
Free
Podcast: BIL|NIL Lassymposium 2021
Het kennis- en netwerkevent voor de lastechniek
Free
Lasonvolkomenheden - Stolscheuren
Free
Free
Geometrische afwijkingen - deel 1
Free
Geometrische afwijkingen - deel 2
Free
Free
Lasonvolkomenheden - Bindingsfouten
Free
Lasonvolkomenheden - Poreusheid
Free
Lasonvolkomenheden - Slakinsluitingen
Free
Free
Lasonvolkomenheden - Lamellaire breuk
Free
Lasonvolkomenheden - Reheat-cracking
Free
Free
Free