Veelgestelde vragen

FAQ


Op heel wat plaatsen in Nederland worden autogene gasflessenwagens gebruikt met een metalen tussenschot. Ik had graag geweten waarom dit tussenschot noodzakelijk is. Is er een norm of wetgeving die dit vereist of is dit enkel een “nice to have-stukje”?


In Nederland heeft dit in een oud Publicatieblad P7 gestaan. “AANWIJZINGEN VOOR OPSLAG, VERVOER, OPSTELLING EN GEBRUIK VAN ACETYLEENFLESSEN 1971” Citaat:
Indien de flessen op een laswagen zijn opgesteld, dient zowel tussen de flessen als tussen de handvatten en de flessen een stalen scherm te zijn aangebracht dat voorkomt, dat bij eventueel in brand geraken van de slangen de flessen worden verhit, of dat, indien bij de flesafsluiter of bij de aansluiting van het reduceertoestel ontsnappend gas in brand raakt, de slangen vlamvatten. WETTELIJKE BEPALINGEN: De in deze publicatie gegeven aanwijzingen voorzien van een * zijn gebaseerd op een of meer van de hieronder vermelde, op de behandeling van acetyleenflessen van toepassing zijnde artikelen van het "Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938" (V.B F.) en het "Landbouwveiligheidsbesluit" (L.V.B.) en hebben mede betrekking op de naleving van die artikelen. Met het in acht nemen van die aanwijzingen voldoet men naar het oordeel van de arbeidsinspectie op de meest doeltreffende wijze aan bedoelde wettelijke voorschriften. De overige aanwijzingen zijn voor een veilige behandeling van acetyleenflessen echter zeker van even groot belang. Einde citaat.