Veelgestelde vragen

FAQ


Hoe moeten wij bij een uitbesteding voorschrijven dat er bij lassen toevoegmateriaal moet worden gebruikt?


Als er vooraf aan de uitvoering wordt geëist dat er gewerkt moet worden met een WPS of een WPQR dan zie je dit in deze documenten en bij het TIG-lassen ook aan het procesnummer:
141 TIG-lassen (lassen met wolframelektrode onder inert gas) met massieve -draad of –staaf
142 TIG-lassen zonder lastoevoegmateriaal
Tevens moet op deze documenten het toevoegmateriaalsoort worden gespecificeerd.
Meer informatie over lasprocesreferentienummers is te vinden op: http://www.nil.nl/procesnummers/