Veelgestelde vragen

FAQ


Welke voorzieningen moeten leiden tot een veilige omgeving voor het booglassen met elektroden. Het betreft een laslokaal. Zijn daar normeringen voor?


Er is geen norm waarin dit allemaal is vastgelegd. Er is wel een arbo-wet waarin verplichtingen zijn opgenomen. Deze moeten vertaald worden naar laswerkzaamheden. Hier komen zaken uit voort zoals bescherming tegen lasrook, elektriciteit, boogstaling, lasspatten, brandgevaar, het gebruik van PBM en instructie aan leerlingen en derde (gasten) in het laslokaal.…e.d. Hiernaast moet de opslag en transport van de gassen geregeld worden. Veel gasleveranciers kunnen je hiermee verder helpen. Tenslotte wil ik je wijzen op de wettelijke grenswaarde voor lasrook blootstelling, deze is 1 mg/m3 en speciale regels voor lawaai. Veel bruikbare informatie kun je vinden in de arbocatalogus voor de metaal op www.5xbeter.nl, op de website van arbo-portaal en er verschijnen regelmatig artikelen in vakblad Lastechniek.