Veelgestelde vragen

FAQ


Ik heb een vraag over het lassen van twee materialen met een verschillende treksterkte. Het ene materiaal heeft een treksterkte van 235 N/mm2 en het andere materiaal heeft een treksterkte van 460 N/mm2. Deze materialen worden in een omgevingstemperatuur gebruikt van -40°C. Dus ik heb een impacttest nodig op de materialen. Bekend is dat de impact-waarde voor 235 N/mm2 materiaal ≥ 27 J moet zijn en voor 460 N/mm2 materiaal ≥ 40 J moet zijn. Mag ik deze materialen zo aan elkaar lassen of moeten de materialen gelijkwaardige waarden hebben. Dus allebei 27 J of 40 J hebben? Zijn er nog andere voorwaarden waar ik bij na moet denken?


Deze materialen zijn wel aan elkaar te lassen. Zie hiervoor hoofdstuk 6, blz. 17 van het voorlichtingsblad VM 115, ongelijksoortige verbinding. Dit blad is te downloaden op: https://www.nil.nl/voorlichtingspublicaties/ Raadpleeg de toevoegmaterialenfabrikant/leverancier voor een geschikt toevoegmateriaal omdat ook de uiteindelijk vervaardigde las moet voldoen aan kerfslageisen. Bij twijfel over het resultaat zou vooraf een lasmethodebeproeving volgens de NEN-EN-ISO 15614-1 kunnen worden uitgevoerd.