Veelgestelde vragen

FAQ


Een van de verplicht veiligheidsmaatregelen is een vlamdover op de gasfles (acetyleen). In veel publicaties is te vinden dat dit wettelijk is verplicht. Kun je mij helpen met het aangeven waar dit in de wet staat. Of is er sprake van een NEN of een andere norm, welke niet werkelijk een wet is, maar wel een zodanige status heeft.


Het wettelijk karakter van de verplichte vlamdover gaat ver terug. De Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectiedienst SZW) heeft in 1970 de publicatie P17 uitgebracht en daarin staat een wettelijke verwijzing voor de verplichte vlamdover naar het Veiligheidsbesluit voor fabriek en werkplaats uit 1938. Deze publicatie is tegenwoordig niet meer van kracht en de inhoud zou geregeld moeten worden door arbocatalogie van de sector zelf. Gezien de oude technologie is dit nu niet apart opgenomen in de arbocatalogus van de metaal. Zie www.5xbeter.nl. Misschien dat in de toekomst 5xbeter hier nog wel aandacht aan zal schenken, voorlopig moeten we het doen met dit soort oude documenten.