Veelgestelde vragen

FAQ


Op het werk kwamen de werkzaamheden van een MLT-er en LPI-er ter spraken. Kan het NIL misschien aangeven wie verantwoordelijk voor welke taak is en wie wat mag uitvoeren. In onze situatie is de vraag wie een WPS mag maken van een bestaande PQR. Mag de MLT-er deze opstellen en inzetten of is het verplicht dat deze eerst goedgekeurd wordt door de LPI-er. Mag een MLT-er een WPS in het veld aanpassen mits deze binnen de range van de WPS valt. Is hier misschien een algemeen overzicht van?


Verantwoordelijkheden en taken worden niet bepaald door een opleiding (LS, MLT of LPI) maar door de werkgever/fabrikant of producent. Wat van deze opleidingen vastligt is het aantal lesonderwerpen met minimaal vereiste aantal scholingsuren e.d. Er is een norm over lascoördinatie, de NEN-EN-ISO 14731 (ook in NEN-bundel 18 aanwezig) waarin het e.e.a. over taken en verantwoordelijkheden wordt beschreven. Maar de relatie met de opleidingen IWS, IWT en IWE is een aanbeveling (zie bijlage A uit de norm). Vanuit het NIL kunnen wij hierover in het algemeen ook niets zeggen. Immers, er zijn eenvoudige WPS-en voor dunwandig ongelegeerd staal en zeer complexe WPS-en inclusief voorwarmen, PWHT ed. Zo zijn er IWS/IWT-ers die zeer veel praktische kennis hebben en heel goed WPS kunnen beoordelen en IWE-ers die zeer ver afstaan van de laspraktijk en zodoende geen beoordeling over de WPS kunnen geven. Hier ligt een beoordelingstaak voor de werkgever. Natuurlijk speelt hierin kennis (via de opleiding) maar ook ervaring in de lastechniek in relatie tot het eindproduct een belangrijke rol.