Veelgestelde vragen

FAQ


Ik ben op zoek naar normen en/of eisen waar lasrookafzuiging aan moet voldoen. Daarmee bedoel ik dus niet zo zeer de deeltjesmetingen op een bepaalde locatie, maar meer de eisen aan de apparatuur. Bijvoorbeeld een minimale flow of een bepaald minimaal effect.


De norm NEN-EN-ISO 15012 getiteld “Gezondheid en veiligheid bij lassen en verwante processen” – Beproeving en markering van apparatuur voor luchtfiltratie - Deel 1 bepaling scheidingsrendement voor lasrook. Hierin zijn zaken vastgelegd als constructieve en aanvullende eisen aan de apparatuur, instructies voor gebruik, etikettering, beproevingsmethoden en inhoud van het beproevingsrapport.