Veelgestelde vragen

FAQ


Wanneer kunnen we gebruik maken van een Standaard Lasmethodekwalificatie volgens EN-ISO 15612?


In de EN 1090-2 staat voor de staalbouwsector gespecificeerd wanneer de standaard lasmethodekwalificatie gebruikt mag worden. In de EN-ISO 156xx serie (beginnend met EN-ISO 15607) staat de volgende werkwijze beschreven: Ten eerste moet er een pWPS zijn (hiervoor kunnen de documenten uit WPSelect dienen). Ten tweede moet deze een keer met een proeflas worden uitgevoerd en getest worden (de meest gangbare norm hiervoor EN-ISO 15614), dit levert een WPQR op. Vervolgens kan een Standaard Lasmethodekwalificatie door een lascoördinator van het bedrijf dat het laswerk gaat uitvoeren gemaakt worden uit de WPQR zonder dat het bedrijf die zelf gelast heeft. Eisen waaraan voldaan moet worden staan verder gespecificeerd in EN-ISO 15612 zelf. Mogelijk komen er in de nabije toekomst extra eisen voor het bedrijf dat het laswerk uitvoert ten aanzien van het in bezit zijn van een laskwaliteitssysteem en een lasserskwalificatie voor de lasser.