Tag

Technische Commissies (TC)

Het vakgebied van de verbindingstechniek is breed en veelomvattend. Vanuit het IIW (International Institute of Welding) zijn technische commissies actief, die elk een deel van het vakgebied bestrijken. Het doel van de technische commissies is het volgen van de ontwikkelingen binnen een specifiek deelgebied van de verbindingstechniek om deze kennis te kunnen verspreiden en implementeren in de industrie.
Ook in Nederland is een aantal technische commissies actief die gerelateerd zijn aan de IIW-commissies. Het NIL voert het secretariaat voor deze commissies. Technische commissies bestaan uit deskundigen vanuit het bedrijfsleven en (opleidings)instellingen. In Nederland zijn de volgende technische commissies (TC) actief:

TC 1-A Hoogtemperatuursolderen

TC V Niet-destructief onderzoek en Inspectie (samen met KINT)

TC VIII Veiligheid, Gezondheid en Milieu

TC XIe Transport Pijpleidingen