Arbeidsomstandigheden

Gezocht

Nieuwe leden voor NIL Technische Commissie “Veiligheid, Gezondheid en Milieu”

Gepubliceerd op 4-08-2021

Het NIL heeft verschillende Technische Commissies die belangrijke ontwikkelingen volgen en publiceren
Het NIL heeft verschillende Technische Commissies die belangrijke ontwikkelingen volgen en publiceren

De commissies (TC VIII) volgt de ontwikkelingen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) om vervolgens deze informatie te kunnen verspreiden in de industrie. De commissie vergadert twee maal per jaar, een maal online en een maal tijdens een fysieke bijeenkomst. Belangrijke kanalen die gebruikt worden voor deze kennisdeling is het NIL-Conneqt platform, het vakblad LASTECHNIEK, lezingen en presentaties op vak-evenementen en lassymposia.

Signaleren en oplossen

De belangrijkste taak van de leden is het signaleren van de zaken die spelen op het gebied van VGM-aspecten bij het gebruik van las- en andere verbindingsprocessen. Daarnaast zoekt de commissie deskundigheid op het gebied van veilige en schone technieken en werkmethoden met de bijbehorende beheersmaatregelen. Met deze combinatie geeft TC VIII zijn voorlichtende functie op het VGM-gebied vorm.

Wie zoeken we

Om een zo breed mogelijk gebied te bestrijken zijn we opzoek naar lassers, lascoördinatoren, arbo- en preventiemedewerkers, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en deskundigen op het gebied van apparatuur, toevoegmaterialen, afzuiging, persoonlijke beschermingsmiddelen ed.

Wat biedt deelname

Elk bedrijf waar gelast wordt heeft te maken met arbeidsomstandigheden en het bijbehorende beleid. Dit levert veel gespreksonderwerpen met bijbehorende interessante en waardevolle discussies en standpunten. Deelname is onbezoldigd en biedt een uitstekende manier om een  relatienetwerk op dit gebied op te bouwen of bij te houden.

Meer informatie en aanmeldingen

Zie ook

Gerelateerde content