Normen en regelgeving

Webinar: Nederlandse vertaling van de NEN-EN-ISO 15614-1

Lasmethodebeproeving

Datum: 16-06-2021 om 10:00 Nog 14 van 100 plaatsen beschikbaar

Op dit moment wordt door de NEN-normencommissie 341008 (Lassen en verwante processen) de laatste hand gelegd aan de nederlandse vertaling van de 2017-versie van deze norm. Een veel gebruikte norm waarmee de goedkeuring van de lasmethode wordt verkregen door het uitvoeren van een lasproef. Een mooi moment om in dit webinar weer eens stil te staan bij de inhoud van deze norm voordat deze via het NEN beschikbaar komt.

In dit webinar kijken we naar de basisprincipes waarop deze norm is gebaseerd. Hierbij passeren de volgende zaken de revue:

  • Het toepassingsgebied met betrekking tot de lasprocessen, basismaterialen, las- en verbindingstypen.
  • De structuur van de norm in relatie met de proefstukken, beproevingsomvang, acceptatiecriteria en de geldigheidsgebieden.
  • Tenslotte komen de recente correcties (corrigenda) en aanpassingen (amendementen) aan bod die zijn opgenomen in deze vertaling. 

De inhoud van dit webinar is mede vormgegeven door de vragen die het NIL via de helpdesk van Conneqt over deze norm krijgt.

Meer informatie over NC 341008 Lassen en verwante processenLinks:

Een dag voor de aanvang van dit webinar worden de deelname-links verstuurd.


Zie ook

Gerelateerde content

Premium
Webinar: Lasapparatuur, duurzaam, veilig en betrouwbaar
Een overzicht van normen en regelgeving