Normen en regelgeving , Webinars

Webinar: Het beschrijven en goedkeuren van lasmethoden volgens de NEN-EN-ISO-structuur (1)

Deel 1: Normen en lasmethoden

Gepubliceerd op 22-10-2020 | door

Normen voor smeltlassen (bron: www.svets.se)
Normen voor smeltlassen (bron: www.svets.se)

Uit de enquête die is gehouden na aanleiding van eerder gehouden NIL-webinars is gebleken dat er een grote belangstelling is voor normenkennis in de lastechniek. Om aan deze wens te voldoen biedt het NIL een reeks van 3 webinars aan waarin de lasmethode, met alle daarbij van toepassing zijnde normen, centraal staat. Voor het beschrijven en goedkeuren van lasmethoden is een aantal internationale normen beschikbaar, en wel NEN-EN-ISO 156xx-serie. In drie webinars wordt de belangrijkste inhoud van deze normen besproken.