Normen en regelgeving

Webinar: Gewijzigde Laskwaliteitsnormen

Aanpassingen in de NEN-EN-ISO 15607, 15609 deel 1 en 2, 15614-1 en 14731

Datum: 2-12-2020 om 10:00 Nog 17 van 100 plaatsen beschikbaar

Leo Vermeulen van het NIL vertelt over de recente aanpassingen in de NEN-EN-ISO 15607, 15609 deel 1 en 2, 15614-1 en 14731

Gewijzigde Laskwaliteitsnormen
Gewijzigde Laskwaliteitsnormen

Dit webinar is bedoeld voor lastechnici die belast zijn met het beheer van de laskwaliteit. De normen die besproken worden zijn allemaal al geruime tijd van toepassing maar hebben onlangs een nieuwe versie of een beperkte wijziging ondergaan. Achtereenvolgens komen de aanpassingen in de NEN-EN-ISO 15607, 15609 deel 1 en 2, 15614-1 en 14731 aan de orde. Kennis van deze normen is aan te bevelen.

Het webinar wordt verzorgd door Leo Vermeulen (IWE).

Webinar: Gewijzigde Laskwaliteitsnormen-Leo Vermeulen-NIL

Zie ook

Gerelateerde content

Webinar: VT Procedures bij het lassen
Procedures voor het visuele onderzoek van lassen
Het beschrijven en goedkeuren van lasmethoden volgens de NEN-EN-ISO-structuur (1)
Deel 1: Normen en lasmethoden