Normen en regelgeving

Wat verandert er met de herziening van EN-ISO 15612?

Goedkeuring op basis van een standaard lasmethode

Gepubliceerd op 24-01-2019

In augustus 2018 verscheen de nieuwe versie van de norm EN-ISO 15612: Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – goedkeuring op basis van een standaard lasmethodebeschrijving. Dit artikel behandelt de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie uit 2004.