Presentatie WPS-en voor het onderwijs

Leren- diplomeren - certificeren

Gepubliceerd op 14-03-2022 | door

Het recept naar de juiste las
Het recept naar de juiste las

Het bdrijfleven maakt veel gebruik van WPS-en. Maar hoe komen die tot stand? En hoe kun je je studenten voorbereiden op het werken met WPS-en?