Processen

NIL | LASTECHNISCH KENNISEVENT 2023

Een korte terugblik

Gepubliceerd op 23-10-2023

Op 10 oktober 2023 was door het NIL voor de eerst keer een lastechnisch kennisevent georganiseerd. Een eendaags evenement gericht op actuele zaken in de lastechniek en bedoeld voor iedereen die tijdens zijn of haar werk te maken heeft met las- en verbindingsvraagstukken, van proceskeuze tot kwaliteitsaspecten. De locatie was NEXTLEVEL, de congreszaal van de Evenementhal Gorinchem. Datum en locatie waren zodanig afgestemd dat de deelnemers na afloop de METAVAK, vakbeurs voor de metaalbewerkende industrie, konden bezoeken.

Actuele onderwerpen

Op basis van zaken die op dit moment spelen in de lastechniek is besloten om een negental lezingen in drie sessies in te delen; regelgeving, lasprocesontwikkelingen en bijzondere uitvoeringen. Op het gebied van normen en regelgeving zijn er altijd wel actuele zaken te melden. De Amerikaanse ASME Section IX heeft dit jaar weer een nieuwe versie gekregen. Ook de in Europa zeer breed toegepaste NEN-EN-ISO 5817 waarin kwaliteitsniveaus voor smeltlassen worden vastgelegd heeft dit jaar weer een update ondergaan. Niet nieuw dit jaar, maar wel verhelderend was de presentatie van Rijkswaterstaat waarin de aanvullende eisen voor laswerk vanuit de ROK werden toegelicht.

Kijkend naar de lasprocessen zien we steeds meer lassen die worden uitgevoerd met robots en cobots. Ook zien we dat de bestaande lasprocessen ingezet worden voor volledige werkstukopbouw, het 3D-metaalprinten of WAAM (Wire and Arc Additive Manufacturing).  Het MIG/MAG-lasproces leent zich uitstekend voor dit soort toepassingen. In de eerste lezingen uit deze sessie werd een overzicht gegeven van de manieren die MIG/MAG lasapparatuurfabrikanten gebruiken om op een gebruiksvriendelijke en effectieve manier tegemoet te komen aan de verschillende lasomstandigheden. Daarna werd er dieper in gegaan op de mogelijkheden van de cobot bij lastoepassingen en de procesketen die komt kijken bij gebruik van WAAM.

De dag werd afgesloten met een drietal bijzondere lastoepassingen. Het laserlassen neemt een vlucht, dit proces wordt steeds meer toegepast. Niet alleen als lasproces in geavanceerde productielijnen waarin  serieproducten met hoge snelheid en nauwkeurigheid worden gefabriceerd maar ook voor het kleinschalige handwerk. Vooral bij deze laatste toepassing komt door het handmatig bedienen van de laserlastoorts een bijzonder aspect kijken, het veilig gebruik van laserlasstraal. De laatste lezing stond in het teken van het onderwaterlassen. Uitvoeringen, beperkingen en uitdagingen van het lassen onderwater passeerden de revue. Tenslotte kwamen de mogelijkheid van kwalificeren en certificeren bij het onderwaterlassen ter sprake, hiervoor zijn stringente normen. Deze standaards maakten de dag rond, immers “regelgeving en normen” waren ook het thema van de eerste sessie van deze dag. Door de grote belangstelling van ca. 150 deelnemers en de positieve reacties van de aanwezigen kijkt het NIL terug op een zinvolle en informatieve lastechnische bijeenkomst.Zie ook

Gerelateerde content