Materialen

Materialenkennis voor de laspraktijk 7

TTT- en CCT-diagrammen

Gepubliceerd op 10-01-2019

Voordat er kan worden gelast, zal er enige voorkennis moeten zijn van het te lassen basismateriaal en hoe dit tot stand is gekomen. In deze rubriek staat de materiaalkundige kant van het vakgebied centraal. In de voorgaande aflevering is het ijzer-koolstof evenwichtsfasediagram beschreven. Dit diagram kan niet klakkeloos gebruikt worden voor het bepalen van de ontwikkeling van de microstructuur in staal.Twee typen diagrammen zijn ontwikkeld om de ontwikkeling van de microstructuur in staal, waarbij de factor tijd betrokken is, te beschrijven: het TTT- en CCT-diagram.