Materialen

Materialen en hun lasbaarheid groep 3 volgens ISO/TR 15608

Quenched en Tempered staalsoorten

Gepubliceerd op 11-01-2019

Voordat er kan worden gelast, zal er enige voorkennis moeten zijn van het te lassen basismateriaal en hoe dit tot stand is gekomen. In de vorige twee afleveringen werden de staalsoorten uit materiaalgroepen 1 en 2 belicht. Deze maand gaan we in op de materialen uit groep 3 volgens de groepsindeling van ISO/TR 15608. Dit zijn de Quenched en Tempered staalsoorten met een rekgrens groter dan 360 N/mm2.