Processen

Laskennis opgefrist 4 (2)

MIG/MAG lassen met massieve draad | 2

Gepubliceerd op 7-01-2019

Het MIG/MAG-lasproces is universeel inzetbaarbij verschillende materiaalsoorten, lasposities en naadvormen en vindt brede toepassing in de lassende industrie.Het proces leent zich bovendien goed voor mechanisatie en automatisering, zoals het lassen met robots. 

Het beschermgas vervult een aantal belangrijke taken:

  • bescherming lasbad, de boog en lastoevoegmateriaal
  • vorming van het boogplasma door ionisatie
  • stabilisatie het aangrijpingsvlak van de boog op het werkstuk oppervlak
  • zorgt voor een rustige overdracht van de gesmolten druppels van de lasdraad naar het smeltbad

Voor algemene toepassing voor het lassen van staal worden argonmengsels met zuurstof en kooldioxide gebruikt. Er zijn ook speciale enggassen die naast argon ook helium bevatten.

De lasapparatuur o.a. bestaat uit:

  • draadaanvoermechanisme (bij compacte lasmachine ingebouwd)
  • stroombron
  • laspistool

Het MIG/MAG-lassem net massieve draad heeft de laatste jsren nog meer nieuweimpulsen gekregen door de introductie van nieuwe variantenin de wijze van materiaaloverdracht:

  • hoogvermogen boog
  • korte sproeiboog
  • koude boog

Hieronder vind je het uitgebreide artikel. 


Bijlage

Download bestand

Download Laskennis_opgefrist_04_-_MIG-MAG-lassen_met_massieve_draad_II.pdf (0 Mb)

Zie ook

Gerelateerde content