Normen en regelgeving

Lasdocumentatie

Hoe beheert u uw lasdocumenten?

Gepubliceerd op 20-02-2020

Het maken van gelaste producten vergt niet alleen de inzet van voldoende gekwalificeerd personeel en slimme machines. De eis om de kwaliteit te bewaken en te bor­gen, en alles wat er gebeurt binnen het productieproces aantoonbaar en naspeurbaar te maken, brengt veel do­cumentatie met zich mee. Voor het beheersen en behe­ren van deze administratieve rompslomp zijn er verschillende digitale hulpmiddelen ontwikkeld. Vijf van deze programma's zijn in het vakblad LASTECHNIEK van april 2018 besproken.