Materialen

Keuze van lastoevoegmateriaal voor aluminium

Gepubliceerd op 14-12-2021 | door

Voor het lassen van aluminium is de keuze van de lastoevoegmateriaal van belang voor de kwaliteit van de las. In dit artikel worden de basisprincipes zo eenvoudig mogelijk uiteengezet zodat het kiezen van een lastoevoegmateriaal eenvoudig te bepalen is.

Samenstelling

Over het algemeen kies je de lasdraad bij het aluminium die qua samenstelling zo dicht mogelijk overeenkomt met de kwaliteit van het te lassen materiaal. De hoeveelheid Magnesium mag iets hoger liggen omdat dit tijdens het lassen deels verdwijnt/verbrandt. En voor de vloeibaarheid en het vloeien zijn Silicium en Mangaan weer van belang als legeringselement. Hieronder zie je de keuze tabel voor de lastoevoerdraad. Hier mag je wel iets van afwijken maar alleen als je weet waarom, en dat dat geëigend is.


Keuzematrix lastoevoegmaterialen aluminium

Keuzematrix lastoevoegmaterialen aluminium

Eigenschappen

Behalve het proces is natuurlijk ook het eindresultaat en de beoogde prestatie die de applicatie moet gaan leveren van belang. Is het visuele aspect belangrijk en/of wordt het product bijvoorbeeld nog geanodiseerd óf is sterkte en/of vermoeiing het meest kritische voor de toepassing. Er zijn voor het lassen van aluminium een aantal lastoevoegmaterialen te verkrijgen. (Per leverancier ongeveer 7 verschillende legeringen) Hiermee zijn vele lasverbindingen goed te maken. De in de tabel gekleurde kwaliteiten worden vaak toegepast en zijn over het algemeen goed verkrijgbaar in de markt. Er zijn vaak meerdere keuzes in combinatie met het uitgangsmateriaal, deze staan niet eens allemaal in de tabel vermeld. Zo wordt in combinatie van de 6000 reeks met de 6000 reeks ook de Al 5183 ingezet. Deze geeft mooie visuele resultaten bij anodiseren en presteert sterkte
technisch ook erg goed. Ter voorkoming van warmscheuren pakt men echter liever de Al 4043 kwaliteit, maar de mechanische sterkte is hier lager. 

Scheuren

Hieronder een paar voorbeelden van type lasscheuren die zijn ingedeeld naar locatie en verschijningsvorm.


Scheuren in aluminiumlassen

Scheuren in aluminiumlassen. Bron afbeelding: VM83 Lassen van aluminium en aluminiumlegeringen

Met dit artikel is de keuze van het lastoevoegmateriaal inzichtelijker gemaakt. Ik hoop dat dit helpt voor het maken van de keuze.

Auteur: Ellen Vaders

Meer gedetailleerde informatie over het lassen van aluminium en aluminiumlegeringen is te vinden in het Kenniscentrum van NIL ConneqtZie ook

Gerelateerde content