International Welding Practitioner IWP

Met de opleiding IWP (Meesterlasser) bouw je je laskennis en lasvaardigheden verder uit en vergroot je je mogelijkheden.

Gepubliceerd op 20-09-2021 | door

International Welding Practitioner IWP
International Welding Practitioner IWP

International Welding Practitioner (Meesterlasser)

Bouw je laskennis en -vaardigheden op met de opleiding tot International Welding Practitioner!

Met deze IWP-opleiding, in Nederland ook wel meesterlasser genoemd, kun je een hoger verantwoordelijkheidsniveau bereiken in de metaalproductie en lasindustrie. Met de IWP krijg je een opleiding die je handvatten geeft om tot praktisch leidinggevende door te groeien in bedrijven waar de praktijk van het lassen een belangrijk onderdeel is.

Doelgroep:
De opleiding is bedoeld om theoretische kennis en praktische lasvaardigheden van ervaren lassers verder op te bouwen. De opleiding richt zich tot kandidaten die hun kennis en vaardigheden op het gebied van lastechnologie verder willen ontwikkelen om bijvoorbeeld taken van lascoördinator op elementair niveau uit te kunnen voeren.

Je leert:

 • veel over verschillende lasprocessen, materialen, constructie en ontwerpen en fabricage en normen in de lastechniek;
 • informatie en vaardigheden om oplossingen te bedenken voor elementaire lastechnische problemen;
 • werken met voor het lassen belangrijke normen;
 • technische vereisten begrijpen die moeten worden toegepast bij de supervisie op elementaire las- en bijbehorende werkzaamheden;
 • verzamelen en verstrekken van lastechnische basisinformatie in de samenwerking of ondersteuning van collega’s in het bedrijf met besluitvorming en toezichthouding op de taken van het lastechnisch personeel.

Doelstelling
Het IWP-diploma is een internationaal erkend diploma dat afdoende bewijs geeft op de beheersing van elementaire kennis op het gebied van lastechnologie. Het vergroot de kennis van ervaren lassers en geeft hun mogelijkheden binnen het bedrijf door te groeien en meer verantwoordelijkheden te nemen.
In bepaalde gevallen (denk aan de richtlijnen vanuit de EN ISO 3834 en EN 1090) moet een werkgever aantonen dat de verantwoordelijke lascoördinator(en) over de specifieke technische kennis beschikken die nodig is om de essentiële aan lassen relateerde taken uit EN ISO 14731 op elementair niveau uit te voeren. Denk daarbij aan:

 • voorbereiding
 • lasproceskeuze
 • uitvoering
 • kwaliteitsbewaking

Opleiding
De opleiding staat onder toezicht van het NIL. Door het NIL erkende opleidingsinstellingen geven de opleiding, meestal in de avonduren. De richtlijnen en de opgestelde leerdoelen van het International Institute of Welding (IIW), vormen het fundament van de opleiding.

Duur van de opleiding:
Eén cursusjaar.

De lessen
Module 1: Lasprocessen en apparatuur                            32 uur*
Module 2: Materialen en materiaalgedrag bij het lassen   23 uur
Module 3: Constructie en ontwerp                                       6 uur
Module 4: Fabricage en toepassing                                   29 uur

Praktijk                                                                               60 uur
* een lesuur duurt vijftig minuten


Totaal                                                                               150 uur

De toelatingsvoorwaarden voor deelname aan de opleiding
Toelating tot de IWP-opleiding gebeurt op basis van:

 1. aanbevolen minimaal 2 jaar praktische lastechnische werkervaring
 2. een NIL niveau 3 diploma (gronddiploma) of vergelijkbaar én
 3. een bij aanvang van de opleiding geldig en bijgewoond door EU-CBI (NoBo) Lasserkwalificatiecertificaat volgens:
 • ISO 9606-1 / ASME IX: H-L045/6G ss nb of J-LO45 ss nb of de combinatie PC and PH ss nb in dezelfde materiaalgroep of-
 • ISO 9606-1 / ASME IX: PE ss nb of
 • ISO 9606-1 / ASME IX: PC ss nb + PF ss nb in dezelfde materiaalgroep of:
 • ISO 9606-2 (aluminium) for the conditions PE/PA bs of
 • ISO 9606-2 (aluminium) for the conditions PC and PF bs,

Examen

Het NIL theorie examen
Per hoofdonderwerp wordt een schriftelijk examen afgenomen. De duur van het schriftelijke examen bedraagt voor elk hoofdonderwerp tenminste 30 minuten.

Het EWF examen
Het EWF/IIW schrijft een examen voor, bestaande uit meerkeuzevragen per hoofdonderwerp af te nemen. Deze meerkeuzevragen komen uit de EWF/IIW database.

Het NIL Praktijkexamen
Het praktische gedeelte van de opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen. Er moet gekozen worden voor 2 werkstukken. Dit mag in verschillende lasprocessen of binnen 1 lasproces in verschillende materiaalgroepen zijn.

Diploma
Na het slagen ontvangt de kandidaat het IIW diploma “International Welding Practitioner”.

Kosten
De kosten voor deze opleiding zijn op te vragen bij de door NIL erkende opleidingsinstellingen. Aanmelden voor de opleiding dient schriftelijk te gebeuren bij de door NIL erkende opleidingsinstellingen.

Informatie|
Wil je meer informatie over deze opleiding of een persoonlijk advies? Neem dan contact op met een onze Helpdesk.
Zie ook

Gerelateerde content