Normen en regelgeving

Hoe IIW/EWF-cursussen aansluiten bij ISO 14731

Lascoördinatie anno 2019

Gepubliceerd op 30-09-2019

Een paar jaar geleden werd in de ISO-normcommissie TC 44 begonnen met de vernieuwing van een voor de lasindustrie belangrijke norm die de positionering van een lascoördinator beschrijft. Een norm die niet meer paste bij de uitgangspunten van CEN en ISO met betrekking tot de internationale wet- en regelgeving. In de nieuwe editie van deze norm (ISO 14731:2019) is de oude bijlage A daardoor verdwenen (hoewel deze "informatief" en dus geen onderdeel van de norm was). De specifieke reden was dat verwijzingen naar opleidingsprogramma's van andere organisaties niet in overeenstemming zijn met CEN CENELEC Gids 31 (“Mededingingsrecht voor deelnemers aan CEN/CENELEC-activiteiten; Editie 1, 2015-12”). In dit artikel worden de belangrijste normwijzigingen besproken. Ondanks het verdwijnen van de oude bijlage A uit de norm laat dit artikel zien dat de IIW/EWF-cursussen een zeer belangrijke rol blijven vervullen bij bepalen van de functie "Lascoördinatie".