Arbeidsomstandigheden , Technische Commissie 8 (TC VIII) Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Elektromagnetische Velden (EMV)

De stand van zaken 2023

Gepubliceerd op 29-08-2023

In 2013 is de Europese richtlijn 2013/35/EU uitgegeven over de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden. Recent heeft het RIVM een rapport uitgebracht over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bronnen in relatie met de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden en Shell deed eigen onderzoek naar blootstellingslimieten aan elektromagnetische velden bij gebruik van inductieverwarmingstechniek met hoog vermogen en gemiddelde frequenties. Tenslotte zijn er de afgelopen jaren een aantal praktische informatiebladen (factsheets) verschenen over het beheersen van de blootstelling bij het booglassen, puntlassen en het inductiegloeien. In dit artikel van de technische commissie 8 (TC VIII) van het NIL worden feiten en praktische tips op een rij gezet over dit onderwerp. Het geeft de stand van zaken weer met betrekking tot het lassen en verwante technieken.