Normen en regelgeving

NEN-Bundel 18

Nieuwe versie 2020 vervangt versie 2018

Gepubliceerd op 20-12-2018

NEN-bundel 18 bevat een selectie van normen voor het lassen van metalen. Daarbij ligt het zwaartepunt op de normen voor kwaliteitsborging, kwalificatie van lassers en goedkeuring van lasmethoden. Enkele normen bevatten ook gegevens voor solderen en andere verwante processen.

NEN-Bundel 18

De selectie is gemaakt op basis van het belang voor de gemiddelde gebruiker. Zeer specialistische normen of normen die slechts door een beperkt aantal gebruikers worden toegepast, zoals normen voor toevoegmaterialen en lasapparatuur, zijn niet in deze bundel opgenomen. De bundel is ook een nuttig hulpmiddel voor diegenen die een opleiding op lasgebied volgen. De meeste normen in deze bundel zijn van internationale oorsprong en zowel Europees als Nederlands aanvaard (NEN-EN-ISO). Een aantal van deze normen is in het Nederlands vertaald.

Veranderingen

De bundel bevat ca. 29 normen. De herziening van een tiental normen is de aanleiding om NEN-bundel 18 te herzien en opnieuw te publiceren. Bekijk de inhoudsopgave (pdf) voor een overzicht. Meer informatie is te vinden op de website van het NEN. Daar kan de bundel ook besteld worden.Zie ook

Gerelateerde content